Bản tin Trưa ngày 09/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các địa phương động viên thanh niên trước khi nhập ngũ.

- Trung tâm Y học dự phòng quân đội phía Nam tích cực phòng chống dịch.

- Thái Lan tiêu diệt kẻ xả súng.