Bản tin Trưa ngày 20/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tỉnh Vĩnh Phúc chăm lo cho nhân dân đón Tết đầm ấm, đầy đủ.

- Hà Nội đề xuất thời gian đi học trực tiếp.

- Làng hoa phải chuyển hướng sản xuất do dịch bệnh.