Bản tin Trưa ngày 21/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Romania.

- Các đơn vị duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết.

- Áo bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đối với người trên 18 tuổi.