Bản tin Trưa ngày 29/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thông điệp từ chương trình “Khát vọng đại dương xanh”.

- Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

- Hội nghị thượng đỉnh NATO tập trung vào nhiều vấn đề nóng.