Sáng ngày 09/7/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ban ngành Trung ương và địa phương. Về phía Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu Trưởng, và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.