Tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc và mỗi người dân Việt Nam chúng ta không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã chiến đấu mang lại nền hòa bình, độc lập cho đất nước hôm nay. Và mỗi dịp tháng 7 - tháng tri ân đến, tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn đó càng được nhân lên và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội với nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa sâu sắc. Đối với các đơn vị quân đội đây cũng là hoạt động giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống ý nghĩa để thế hệ trẻ luôn hiểu và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.