Mở một ngành đào tạo mới, đặc biệt trong nhà trường quân đội không đơn giản. Trước hết, ngành đó phải xuất phát từ thực tiễn phát triển và nhu cầu của quân đội, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2019-2020, Trường Sĩ quan Thông tin sẽ đào tạo sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Thông tin theo 3 chuyên ngành: Lục quân, Hải quân và Không quân, và mở một ngành hoàn toàn mới, theo yêu cầu của cách mạng Công nghiệp 4.0. Đó là ngành Tác chiến Không gian mạng.