Tối ngày 09/4/2019 theo giờ địa phương, Ủy ban bầu cử Israel đã bắt đầu công tác kiểm phiếu sau khi quá trình bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử tại nước này kết thúc trước đó cùng ngày.