Các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội ủng hộ chính quyền tại miền Đông Libya và quân đội của chính phủ miền Tây được quốc tế công nhận đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp. Diễn biến này được đánh giá là bất ngờ, trong bối cảnh Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc bầu cử chấm dứt khủng hoảng chính trị 8 năm qua ở quốc gia Bắc Phi này.