Ra đời từ trong khói lửa của phong trào vũ trang đô thị, lực lượng biệt thành Đà Nẵng, một bộ phận đặc biệt của quân giải phóng đã nhiều lần lập công lớn, và những đóng góp của họ như một nốt nhạc hòa trong bản hùng ca chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20.