Hơn 40 năm qua, những người làm công tác phòng không lục quân trong toàn quân, phòng không nhân dân trong cả nước luôn nêu cao tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần dũng cảm, thông minh và sáng tạo, các lực lượng phòng không trong cả nước đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, góp phần quan trọng giữ vững bình yên vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, viết tiếp trang sử vẻ vang trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc