Tình đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia là giá trị tốt đẹp và bền vững được hun đúc từ lịch sử hàng nghìn năm của hai nước, được thử thách trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung của nhân dân hai nước. Với tinh thần quốc tế cao cả và trong sáng, quân tình nguyện Việt Nam đã giúp giải phóng dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot, nhưng sau nhiều năm đã trôi qua nhìn lại cuộc chiến vẫn có những ý kiến trái chiều. Thời gian gần đây đã xuất hiện những mưu đồ thâm độc và những thủ đoạn kích động, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng giữa Việt Nam và Campuchia. Với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đặc biệt là của các nhân chứng lịch sử chương trình Nhận diện sự thật tuần này sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.