Phóng sự ảnh - Số 2871: Cồng chiêng, nét văn hóa của người Ba Na.