Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 143:

- Quảng Trị: Quy tập 01 HCLS tại huyện Gio Linh.

- Vọng phu chưa hóa đá.

- Đón Liệt sĩ Trần Hữu Tố về quê hương xứ Nghệ.

- Tìm thông tin về nơi chôn cất HCLS Lê Văn Tải.