Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 253 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam - Hoa Kỳ khởi công xử lý Dioxin sân bay Biên Hòa và ký thỏa thuận hỗ trợ người khuyết tật.

- Tuyên dương Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam.