Việc Việt Nam tham gia Triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018 đã thu hút sự quan tâm của khu vực và thế giới. Không chỉ bởi lần đầu tiên Việt Nam tham gia một triển lãm quốc tế về quốc phòng, mà còn bởi đối tác, bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu sâu hơn về những sản phẩm công nghiệp quốc phòng “Made in Việt Nam”.