Những năm trước đây, đã từng có tình trạng quân nhân của Bộ CHQS tỉnh Hà Nam vi phạm kỷ luật khi tham gia giao thông, thậm chí dẫn đến hậu quả chết người. Nhiều giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện từng đơn vị được Bộ CHQS tỉnh triển khai đã đem lại hiệu quả, nhiều biện pháp trong đó được nhân rộng tại các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3.