Là trung tâm đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng Đặc công toàn quân, những năm qua, trường Sĩ quan Đặc công đã hướng phong trào thi đua quyết thắng trọng tâm vào nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, tăng cường thời gian huấn luyện thực hành và tăng độ khó, không ngại khó khăn, gian khổ. Những điển hình tiên tiến cá nhân, tập thể ở nhà trường 5 năm vừa qua, đều có những thành tích đặc biệt trong đổi mới công tác huấn luyện.