Trong những năm tháng ác liệt chống Mỹ cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn bất khuất cùng ý chí "không có gì quý hơn độc lập tự do" và tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", quân và dân ta không chỉ đã xây dựng một con đường Hồ Chí Minh độc đáo mà còn thiết lập một con đường huyền thoại trên biển Đông, tiếp thêm sức người sức của, tiếp thêm sức mạnh để cùng miền Nam làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất Tổ quốc. Hoà nhịp thiên anh hùng ca hào sảng đó không thể không nhắc đến những hy sinh thầm lặng, những mất mát đau thương của hàng ngàn hàng vạn cựu tù chính trị Côn Đảo. Họ đã đấu tranh kiến cường, bất khuất, gan dạ, quả cảm, vừa giữ vững khí tiết người Cộng sản, vừa xây dựng đường dây liên lạc với tổ chức, với Đảng, với Trung ương cục miền Nam, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống. Có thể nói không quá rằng, đường dây liên lạc đó cũng chính là một trong những con đường huyền thoại để tăng thêm sức mạnh của cả một dân tộc chiến thắng sự áp bức xâm lăng của kẻ thù.