Hàng nghìn hiện vật lịch sử giá trị được tuyên truyền, quảng bá rộng khắp tới công chúng các tầng lớp nhân dân trong nước và khách quốc tế. Kể lại những câu chuyện hào hùng của ngành Hậu cần Quân đội, những việc làm thầm lặng, giản dị mang ý nghĩa sâu rộng đó là cách hiểu về những gì mà tập thể cán bộ nhân viên ở Bảo tàng hậu cần Quân đội đang tích cực làm để gìn giữ và lưu truyền những giá trị của lịch sử cho mai sau.