Người dân tự thỏa thuận rồi bán đất cho doanh nghiệp hoặc núp dưới danh nghĩa cải tạo mặt bằng lấy đất phục vụ cho xây dựng Nông thôn mới. Với 2 cách thức như trên, trong thời gian vừa qua đã có hàng nghìn m3 đất bị khai thác trái phép và diễn ra tràn lan tại nhiều xã của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, các cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm kiểm tra xử lý, thậm chí lợi dụng chính sách để tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.