Sau gần 3 năm hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình Kênh chính và Khu tưới Đức Hòa thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Long An vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả theo mục tiêu đề ra.