Trong chuyên mục Hộp thư Truyền hình số 173, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ và giải đáp của Đại tá Vũ Văn Mậu - Trưởng phòng Chế độ Chính sách - BHXH Bộ Quốc phòng cvề những điểm mới của chế độ hưu trí trong luật Bảo hiểm Xã hội mới do Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua vào ngày 20/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.