Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã  hội, đến nay, cả nước đã xác nhận được hơn 8,8 triệu người có công, trong đó có hơn 1,5 triệu người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của nhà nước. Về cơ bản, hầu hết những người có công với Cách mạng đã được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi. Tuy nhiên, đến thời điểm năm 2009, cả nước vẫn còn tồn đọng trên 8000 trường hợp do nhiều lý do nên không lưu giữ được hồ sơ, giấy tờ gốc, không còn thân nhân kê khai.... vẫn chưa được giải quyết chế độ. Những trường hợp bị thất lạc giấy tờ gốc rất khó để xác minh vì hồ sơ xét duyệt bắt buộc phải đảm bảo những yếu tố về pháp lý theo quy định của pháp luật và với tinh thần không để một trường hợp nào người có công mà không được hưởng chế độ chính sách, ngày 22/10/2013, liên Bộ Lao động Thương binh và Xã  hội và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP góp phần sớm giải quyết tình trạng này.