Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 vừa qua. Để giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về những quy định cụ thể về đối tượng, chính sách, thời gian, địa bàn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Quang Thanh, Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị