Trong chương trình Hộp thư truyền hình tuần này chúng tôi tiếp tục mời đến trường quay Đại tá Nguyễn Trọng Lân, Trưởng phòng thi đua khen thưởng, CụcTuyên huấn, Tổng cục Chính trị, để tiếp tục giải đáp về chính sách khen thưởng cho các đối tượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở tuyến một biên giới phía Bắc, làm nhiện vụ quốc tế ở Campuchia và Lào.