Lần đầu tiên quân nhân và cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 12, Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi bổ sung năm 2014. Đây là chính sách mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với quân đội nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm của quân đội trong việc thực thi pháp luật về BHYT. Điều này sẽ phát huy được nguồn lực xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe và khám bệnh chữa bệnh đối với quân nhân trong mọi tình huống, điều kiện và hoàn cảnh. Vậy việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân như thế nào, các chế độ chính sách cụ thể được quy định ra sao? Để giải đáp thắc mắc của quý vị và các đồng chí, chương trình Hộp thư Truyền hình số 175 đã mời đến trường quay khách mời Đại tá Lưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng.