Mục Hộp thư truyền hình là những giải đáp của Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu về những điểm mới trong Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức Quốc phòng.

Ngày 26/11/2015, tại kỳ họp thứ X Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức Quốc phòng. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016. Đây là văn bản pháp luật về lĩnh vực Quân sự Quốc phòng và là cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước và xây dựng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân và viên chức Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân trong tình hình mới.