Trong năm 2016, cả nước có hơn 3.000 vụ cháy nổ, sập đổ công trình xảy ra, khiến gần 100 người chết. Trước thực tế này, Binh chủng Công binh đang triển khai kế hoạch tập huấn, huấn luyện cho các tiểu đoàn công binh kiêm nhiệm trong toàn quân về kỹ năng cứu nạn sập đổ công trình, phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại Tiểu đoàn Công binh vật cản 93, Bộ Tham mưu Binh chủng Công binh.