Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với làng Lai Xá - xã Kim Chung - huyện Hoài Đức - Hà Nội gặp gỡ và trò chuyện với cựu chiến binh Đặng Văn Tích, 84 tuổi - một chiến sĩ quyết tử của Trung đoàn Thủ đô năm xưa. Trong gần 10 năm qua, ông đã dày công sưu tập một khối lượng lớn các bức ảnh lịch sử. Đối với ông mà nói, việc làm kỳ công ấy chỉ đơn giản là tấm lòng của ông dành cho các đồng đội, cho Trung đoàn Thủ đô anh hùng.