"Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi, để làm cho bộ đội ta càng thêm hùng mạnh, chính quyền ta càng thêm vững chắc"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư khen các chiến sĩ và cán bộ của các đơn vị tiếp quản Thủ đô", đăng trên Báo Nhân dân, Số 260, ra ngày 11/11/1954)