"Khi phải đương đầu với kẻ địch hung ác, một dân tộc dù nhỏ bé, nếu luôn luôn cảnh giác, đoàn kết nhất trí, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh, thì cuối cùng nhất định thắng lợi"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết "Ủng hộ Cuba chống đế quốc Mỹ", bút danh "T.L", đăng trên Báo Nhân dân, số 3175, ra ngày 04/12/1962)