Tình cảm của cô học viên Nguyễn Thị Thùy với Học viện Khoa học Quân sự cũng giống như tình cảm của một người con đối với gia đình của mình vậy. Hơn cả những yêu thương, đó là sự tự hào, hãnh diện khi các em là những thế hệ sẽ nối tiếp truyền thống 60 năm của một học viện anh hùng.