Thực hiện chương trình hành quân về nguồn và quy chế phối hợp với Sở y tế tỉnh Cao Bằng, Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần vừa tiến hành chuyển giao một số kỹ thuật y tế cho các bệnh viện của tỉnh và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Quảng Hoà. Đây là những hoạt động thiết thực góp phần nâng cao năng lực y tế cho tuyến cơ sở và chăm sóc tốt hơn sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng.