Phóng sự ảnh - Số 2818: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải xác lập kỷ lục Việt Nam.