Một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội về chính trị là xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó có quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các nước. Vậy âm mưu, thủ đoạn của chúng thế nào? Tác hại ra sao? Với sự tham gia của khách mời là Đại tá, tiến sĩ Phạm Duyên Minh – Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, chương trình Nhận diện sự thật - Số 142 phát sóng ngày 21/9/2018 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về vấn đề này.