Mới đây, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV đã chính thức thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Như vậy, Luật tín ngưỡng, tôn giáo sẽ được ban hành cũng như Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành sẽ ra đời trong thời gian không lâu nữa. Mục đích, ý nghĩa của Luật này là nhằm tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp 2013. Thế nhưng ngay sau đó thì một vài trang mạng xã hội ở trong nước và cả nước ngoài đã xuất hiện những luận điệu sai trái, hòng xuyên tạc quan điểm của Đảng Cộng sản và Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo, xuyên tạc đạo luật này. Họ nói rằng ở các nước văn minh thì người ta không bao giờ ra Luật tín ngưỡng, tôn giáo hay là Luật tín ngưỡng, tôn giáo mà Quốc hội Việt Nam thông qua đã cản trở hoạt động tôn giáo, không nhằm phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của Đảng Cộng sản. Với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 55 sẽ làm rõ hơn về vấn đề quyền tín ngưỡng, tôn giáo này.