Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm coi trọng công tác dân vận. Lời dạy của Bác còn mãi giá trị tới hôm nay. Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Bằng những việc làm cụ thể, nữ cựu chiến binh Lê Thị Hương ở HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã cùng thành viên HTX mở rộng mô hình sản xuất gây dựng thương hiệu nông nghiệp sạch cho địa phương.