Với bờ biển dài 192 km, Bình Thuận được xem là một trong ba ngư trường lớn nhất cả nước, là nơi sinh kế của hàng chục ngàn hộ dân thuộc 7/10 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có huyện đảo Phú Quý. Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng ven biển, hải đảo luôn được bảo đảm ổn định nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng BĐBP tỉnh Bình Thuận thông qua đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” trên khu vực biên giới biển.