Sáng nay (09/11/2018), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng để rà soát lại các công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt – Trung lần thứ 5 năm 2018.