Phóng sự ảnh - Số 2827: "QPVN - 10 năm dấu ấn trên những chặng đường tác nghiệp".