Phóng sự ảnh - Số 2824: "Hội thi nấu cơm Động Từ Thức".