Phóng sự ảnh - Số 2819: Sôi nổi Giải bơi chải Việt Trì mở rộng 2023.