Những năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển ngày càng toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực. Hai bên đã ký được nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, điển hình như “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ về hợp tác quốc phòng song phương” và “Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020”. Trong hoạt động trao đổi đoàn, quân đội hai nước đã tăng cường giao lưu ở tất cả các cấp, trong đó chú trọng ở các đoàn cấp cao. Từ năm 2003, hai bên bắt đầu triển khai cơ chế Đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng, đến nay đã thực hiện được 10 phiên. Quân đội hai nước cũng tích cực ủng hộ, phối hợp trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương. Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì Hội nghị Nhóm chuyên gia và hành động mìn nhân đạo trong khuôn khổ ADMM mở rộng giai đoạn 2014-2017. Ngoài hợp đồng cung cấp tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong khuôn khổ gói tín dụng 100 triệu USD của Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã công bố hỗ trợ 5 triệu USD để xây dựng Công viên Phần mềm quân đội tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc.