Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 02/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Sữa học đường: Có nên mở rộng loại sữa sử dụng ?

- Gặp gỡ đại diện nhóm Sata Production đam mê chế tạo game từ bìa carton.

- Hình ảnh ấn tượng: Độc đáo sa bàn chiến tranh qua bàn tay họa sỹ.