Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 27/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

-  Tiêu điểm: Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ do xem nhiều tiếng Anh trên thiết bị công nghệ.

- Gặp gỡ đại diện bệnh viện công đầu tiên biểu diễn piano hàng ngày cho bệnh nhân.

- Hình ảnh ấn tượng: Người nông dân Trung Quốc chế tạo máy bay để thỏa nguyện ước mơ.