Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 21/10/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Tiêu điểm: Dán nhãn thịt lợn mát: Cấp bách nhưng khó làm.

- Gặp gỡ nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật chọn "bán sách rong" làm niềm vui cuộc sống.

- Hình ảnh ấn tượng: "Lạ" với cà phê massage bằng cá ở Hà Nội.