Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 23/10/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Tiêu điểm: Nông dân bất an với nạn phá hoại nông sản.

- Cô gái "vàng" của Olympic Việt Nam.

- Hình ảnh ấn tượng: Đàn cừu dạo phố ở Madrid.