Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 28/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Ai bảo vệ cổ vật đền, chùa?

- Trò chuyện với cây kéo vàng hoàn mỹ của làng tạo mẫu tóc Việt Nam Trần Vân Anh.

- Hình ảnh ấn tượng: Ấn tượng với các tác phẩm của 80 tác giả hội tụ trong triểm lãm đa dạng Hà Nội.