Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 30/10/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Tiêu điểm: Bi kịch từ những vụ mua bán thận vừa bị triệt phá.

- Gặp gỡ người thương binh mở xưởng làm dụng cụ chỉnh hình miễn phí.

- Hình ảnh ấn tượng: Trẻ em Hoa Kỳ hóa trang Halloween vào Nhà Trắng nhận kẹo của Tổng thống.